A svájci Szövetségi Tanács döntése szerint 2020. július 6-tól kezdve a Svájcba beutazó személyek számára tíz napos karanténkötelezettséget rendelnek el, amennyiben a Svájcba történő beutazást megelőző 14 napon belül az egyes magas fertőzési kockázatú országokban vagy területeken tartózkodtak.

Az érintett személyeket a karantén kötelezettségükről a repülőgépeken, autóbuszokon és a határátkelőhelyeken külön tájékoztatják. Adataikat rögzítik és a Svájcba történő beutazást követően otthonukban vagy szálláshelyükön kötelesek haladéktalanul karanténba vonulni és erről az illetékes kantonális hatóságot két napon belül tájékoztatni. Amennyiben a jelentési és karanténkötelezettségnek nem tesz eleget valaki, akár tízezer frank bírságra is büntethetik.

A magas fertőzési kockázatú országok és területek listáját a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BAG) állítja össze, amelyet rendszeresen frissítenek.

Az országlista, illetve a karanténkötelezettség alól való mentesülési kivételek megtalálhatók a BAG alábbi honlapján:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916

A listára azok az országok kerülnek fel, ahol a 100.000 főre jutó fertőzöttek száma a korábbi 14 napban a 60 főt meghaladta, vagy ahol a kockázati helyzet megbízható módon nem mérhető fel, vagy ahonnan a korábbi 1 hónapban több fertőzött személy is beutazott Svájcba.

A nemzetközi személyforgalom területén a koronavírus leküzdésére vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet részletes szövege tartalmazza a karantén alóli mentesülés eseteit is.

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/verordnung-covid-19-internationaler-personenverkehr.pdf.download.pdf/Covid-19-Verordnung_internationaler-Personenverkehr.pdf

 

A magas fertőzési kockázatú országok és területek listáján Magyarország nem szerepel, így a közvetlenül Magyarországról Svájcba utazó magyar állampolgárok számára nincs karanténkötelezettség Svájcban, feltéve, hogy a svájci beutazást megelőző 14 napban nem tartózkodtak a listán szereplő országokban vagy területeken.