A Svájcban élő/tartózkodó magyar állampolgárok magyar védettségi igazolvány igénylésére vonatkozó lehetőségei:
 
2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Svájcban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad (jelenleg mindegyik!), s erről Svájc által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:
- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy
- Ügyfélkapun keresztül.
 
A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.
 
A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát, az oltás időpontját és helyét.
 
A kérelemhez a kérelmező megadja
 a természetes személyazonosító adatait,
 a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának
okmányazonosítóját,
 a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
 ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
 
A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZ-ben rögzíti.
 
A BFKH tájékoztatása szerint a védettségi igazolvány az első külföldi oltás felvétele után kérelmezhető.
 
A külképviselet a hazai eljárásrend részleteiről, annak megismerését követően, további információkat fog közölni, kérjük figyeljék az oldalainkat. Ezt megelőzően a külképviseletnek sincs további információja.