GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

KISKORÚAK

Mikor kell a kiskorúnak jelen lennie ügyének intézésekor?

                Állandó magánútlevél igénylésnél 12 éves kor felett

                Személyazonosító igazolvány igénylésnél 6 éves kor felett

                Állampolgárság megállapítása iránti kérelemnél 14 éves kor felett.

                Anyakönyvezésnél nem szükséges.

Mindkét szülőnek jelen kell lenni kiskorú útlevél igényléséhez, anyakönyvezéshez, illetve személyazonosító igazolvány igényléséhez, valamint állampolgárság megállapítása iránti kérelem esetén?

Útlevélkérelem benyújtásához kiskorúak esetében (18 éves korig) alapszabályként mindkét szülő jelenléte szükségesAmennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes.

Az anyakönyvi eljáráshoz mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Személyazonosító igazolvány igényléséhez cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az e-SZIG kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.     

Állampolgárság megállapítása iránti kérelem előterjesztéséhez elég csak az egyik szülő jelenléte.

Gyermekeknél hány éves kortól van szükség aláírásra és ujjlenyomatra- útlevél illetve személyazonosító igazolvány igénylésnél?

Útlevél igénylésénél 12 év felett van szükség ujjlenyomatra, személyazonosító igazolvány igénylésénél pedig 6 éves kortól. Aláírásra 12 éves kortól van szükség, személyazonosító igazolvány igénylése esetén 6 éves kortól lehetőség van az aláírásra, ha erre a gyermek képes.

 

SZEMÉLYES MEGJELENÉS

Mindkét félnek jelen kell lennie házasság hazai anyakönyvezéshez?

Házasság anyakönyvezéséhez elég az egyik félnek megjelennie, azonban szükséges, hogy házastársa okmányát hozza magával.

Ebben az esetben a kérelmező 2 részt a kérelmező 2 aláírásokkal hagyják üresen illetve a nyilatkozatokat senki se írja alá.

Melyek azok az ügyek, amelyek csak személyesen intézhetők?

Kizárólag személyesen intézendő:

  • állandó magánútlevél (kivétel: 12 év alatt személyes megjelenés a konzuli hivatalban nem szükséges az igényléshez, mivel az ő útlevelük nem tartalmaz ujjlenyomatot, azonban mindkét szülő személyes jelenléte szükséges)
  • személyazonosító igazolvány (kivétel: 6 év alatt személyes megjelenés a konzuli hivatalban nem szükséges az igényléshez, mivel az ő útlevelük nem tartalmaz ujjlenyomatot, azonban 14 év alatt mindkét szülő személyes jelenléte szükséges, 14 év felett maga is előterjesztheti)
  • állampolgárság igazolása iránti kérelem (kiskorúak esetén elég az egyik szülő jelenléte)
  • házasság és válás anyakönyvezése (egyik fél jelenléte is elegendő)
  • egyszerűsített honosítás
  • apai elismerésnél mindkét szülő
  • kiskorú születésének anyakönyvezéséhez mindkét szülőnek jelen kell lennie.

 

ANYAKÖNYVEZÉS

Mi van akkor, ha gyermekem már elmúlt hat éves és még nem történt meg születésének hazai anyakönyvezése?

Ha a gyermek elmúlt 6 éves, de még hazai anyakönyvezésére nem került sor, akkor állampolgárság megállapítására lesz szükség.

Gyermekem születését anyakönyvezhetem e anélkül, hogy házasságom hazai anyakönyvezése előzőleg megtörtént volna?

Nem, először a házasságot kell hazai anyakönyvezni és csak utána lehet a gyermek születését anyakönyvezni.

Ha a szülők nem házasok, hogyan anyakönyvezhető a gyermek?

Amennyiben a szülők nem házasok, illetve házasok, de a gyermek a házasság megkötése előtt született és a gyermeket az apa sajátjaként el kívánja ismerni, a születés hazai anyakönyvezése kezdeményezésével egyidejűleg teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelyhez az anyának hozzá kell járulnia. 

A hazai anyakönyvezésre sor kerülhet a svájci anyakönyvezés előtt?

                Nem. A svájci anyakönyvezésnek meg kell előznie a hazai anyakönyvezést.

Az apai elismerésre sor kerülhet a Svájcban történt apai elismerés előtt?

Nem. A svájci apai elismerésnek meg kell előznie a hazai apai elismerést illetve a svájci születési anyakönyvi kivonaton az apának ebben a minőségében már szerepelnie kell.

Eredeti svájci anyakönyvi kivonatra van szükség vagy elég a másolat?

Az eredetit mindenképp be kell mutatni, de a konzulátus készít az eredetiről hiteles másolatot, amennyiben az ügyfél szeretné az eredetit megtartani.

 

ÚTLEVÉL KÉRDÉSEK

Lehet-e útlevelet sürgősségi eljárásban intézni a konzulátuson keresztül?

Az útleveleket sürgősségi eljárásban kizárólag Magyarországon lehet kérelmezni, Magyarországon sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

Mikor lehet ideiglenes útlevelet kérni?

Ha Svájcban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor egyszeri hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet lehet igényelni.

Újszülötteknek is kibocsátható egyszeri hazatérés céljából ideiglenes útlevél, amennyiben a születés hazai anyakönyvezési kérelmének benyújtására – a szülők által aláírandó nyilatkozat alapján – valamint állandó útlevél kérelemre Magyarországon kerül sor.  Az ideiglenes útlevél kibocsátásával egyidejűleg nem lehet a születés anyakönyvezést valamint állandó magánútlevelet a konzulátuson kérelmezni (tekintettel arra, hogy az ideiglenes magánútlevél csak hazatérésre szól, a visszautazás így csak Mo.-n kiállított útlevéllel lehetséges. Figyelembe kell venni, hogy a hazai anyakönyvezés 75 napot is igénybe vehet). Az ideiglenes útlevél csak egyszeri hazautazásra szól, azzal Svájcba visszautazni már nem lehet.

Mennyi ideig érvényes az ideiglenes magyar útlevél?

Az útlevél érvényességét a konzul határozza meg, figyelembe véve a konkrét hazautazás napját, a konzul általában egy hétre, maximum 30 napra állítja ki.

A konzulátus állítja ki az útlevelet?

Az ideiglenes magánútlevél kiállítására a konzulátuson kerül sor és a kérelem benyújtásának napján kiállításra kerül.

Az állandó magánútlevelet a kérelem hazaküldése után a Belügyminisztérium állítja ki és juttatja el a konzulátusra a kész útlevelet, amit a konzulátus postáz az ügyfél részére.

Mi a teendő, ha elveszett, ellopták, elhagytam az irataimat?

Ha Svájcban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben nem rendelkezik svájci lakóhellyel, az eltulajdonítás helye szerinti rendőrségen kell bejelenteni. Ezekben az esetekben a konzulátus egyszeri hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet tud kiállítani.

 

FIZETÉS

             Hogyan fizethetek?

Az ügyintézés során felmerülő díjakat készpénzzel nem, kizárólag bankkártyával, illetve egyes, személyes megjelenést nem igénylő ügyek esetében banki átutalással lehet rendezni. A konzulátusnak nem áll módjában Post Finance fizetést (sárga bankkártyát) elfogadni.

Bankkártya hiányában az ügyfél köteles a befizetést az ügyintézők által kiadott postai utalvánnyal teljesíteni, majd a befizetési bizonylatot haladéktalanul bemutatni a Konzuli Osztályon.

 

KITÖLTENDŐ FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS MAGUKKAL HOZANDÓ DOKUMENTUMOK

Hol találom a kitöltendő formanyomtatványokat, adatlapokat és hogy mit kell magammal hozni az egyes kérelmekhez?

https://bern.mfa.gov.hu/ weboldalon, a Konzuli Osztály/Ügytípusok fül alatt minden ügytípusnál megtalálhatóak az előre kitöltendő formanyomtatványok és a bemutatandó szükséges dokumentumok. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a https://bern.mfa.gov.hu/ honlapon megjelölt dokumentumokat hozzák magukkal.

A családi állapot igazolás kérelmezése esetén kitöltendő formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, elegendő csak emailben kérelmezni.

Kell-e az idegen nyelvű iratokat fordítással ellátni?

Anyakönyvezési eljárásban általában nem, kivéve a válás hazai anyakönyvezésénél van szükség a bírósági végzés kivonatolt fordítására. Ezen kívül az egyszerűsített honosítás esetén az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni. (Hiteles fordítást az OFFI végez vagy a konzul a magyar fordító által elvégzett fordítást hitelesíti).

Ha a születés hazai anyakönyvezését a konzulátuson kezdeményezik, nincs szükség a svájci születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítására. Amennyiben viszont a születés hazai anyakönyvezését otthon kérelmezik, akkor otthon szükséges a hiteles magyar fordítás is.

Eredeti dokumentumot kell benyújtanom vagy elég a másolat?

Elég az eredetit csak bemutatni és a konzulátus készít arról hiteles másolatot, amit az ügyhöz csatolunk. (Kivétel az egyszerűsített honosítás, ahol eredeti dokumentumokra van szükség).

Útlevél/személyazonosító igazolvány igényléséhez kell-e előre kitölteni nyomtatványt?

Nem, minden más eljárásnál a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok linken találhatóak meg a kitöltendő nyomtatványok.

 

EGYÉB KÉRDÉSEK

Ha már rég lejártak az irataim, mit kell tennem, szükség van állampolgárság megállapítására?

Ha nem rendelkeznek az alábbi iratok valamelyikével, akkor szükség van az állampolgárság megállapítására:

érvényes magyar személyazonosító igazolvány;

érvényes magyar útlevél;

kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány;

honosítási okirat;

az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél;

és magyar állampolgárságukat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (jó eséllyel ez a helyzet, ha az ügyfél nem rendelkezik magyar lakcímkártyával, illetve sosem rendelkezett magyar személyazonosításra alkalmas okmánnyal) sem igazolja.

Hamvasztás esetén is kell halottszállítási engedély?

Nem: Hamvasztást követő (urnás) hazaszállítás esetén a konzuli hivatal által kiállított halottszállítási engedélyre nincs szükség. Amennyiben egy Svájcban elhunyt személy földi maradványait koporsóban szeretnék Magyarországra szállítani, ehhez halottszállítási engedély szükséges, amelyet a magyar külképviselet állít ki.

Lehet-e vezetői engedélyt a konzulátuson megújítani?

Nem: Magyar jogosítványt csak a magyarországi hivatalok állíthatnak ki. A külképviseleteknek erre nincs lehetősége.

Egyszerűsített honosítás esetén kell-e magyar nyelvtudás? Ki és hogyan ellenőrzi?

                A legalább B típusú középfokú magyar nyelvtudást a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi.

Kezdeményezhető anyasági támogatás a konzulátuson?

                Igen. A konzulátus csak továbbítja a kérelmet a Magyar Államkincstár felé.

Állít ki Apostille-t a konzulátus illetve végez-e diplomáciai felülhitelesítést?

Nem. A külképviseletek Apostille kiállítására nem illetékesek, így a berni konzuli hivatal sem! Azaz magyar közokiratokat jellegüktől függően Apostille tanúsítvánnyal csak 3 szervezet jogosult ellátni (Külgazdasági és Külügyminisztérium, MOKK, illetve Igazságügyminisztérium)

Ezen túlmenően (tekintve, hogy mind Svájc, mind Liechtenstein részese az Apostille Egyezménynek) a berni konzuli hivatal nem illetékes a fogadó országban kibocsátott közokiratok ún. diplomáciai felülhitelesítésében sem.

Milyen esetekben kezdeményezhető lakcím ügyintézés a konzulátuson?

Külföldi letelepedés vagy külföldi cím megváltozását konzulátuson is lehet személyesen kezdeményezni. (A legegyszerűbb és leggyorsabb azonban, ha Ügyfélkapun keresztül vagy a magyar lakcím szerinti okmányirodában jelentik be a külföldön élőként való nyilvántartásba vételt. Utóbbi esetben azonnal megkapják a kijelentést igazoló okiratot.) Magyarországi lakcím módosítását csak Magyarországon lehet kezdeményezni.

Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért Magyarország berni Nagykövetséghez?

Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk. A Nagykövetség csak tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés módjaira vagy az olcsóbb úti jegyek beszerzésére vonatkozóan. A legegyszerűbb mód, ha a bajba jutott magyar állampolgár magyarországi hozzátartozója a Western Union pénzátutalási szolgáltatással ad fel pénzösszeget, amely perceken belül felvehető a világ bármely, Western Union szolgáltató kifizetőhelyén, a szolgáltató fiók nyitva tartásától függően.

Mikor kell állampolgárság megállapítását és mikor honosítást kérnem?

Amennyiben a születés pillanatában egyik szülő magyar állampolgár volt, de a hazai anyakönyvezés nem történt meg 6 éves korig, akkor állampolgárság megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, minden más esetben honosítási kérelmet.

Hol parkolhatok?

                A konzulátus környékén lévő kis utcákban, kék zónában lehet parkolni.

Illemhelyet lehet-e használni a konzulátuson?

Sajnos biztonsági okokból nem engedélyezett az illemhely használata, de a konzulátustól 100 méterre található egy étterem a Migros felett, aminek a mellékhelysége szabadon igénybe vehető.

 

ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

Készíthető helyben fotó vagy vinnem kell magammal?

A koronavírus járványra tekintettel minden útlevél vagy személyazonosító igazolvány igénylése vagy bármilyen előbbi okmányok igénylésével együtt járó ügyintézés esetén szükséges magukkal hozni 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerint készített igazolványfotót.

Újszülötteknél és kiskorúaknál minden esetben (járványra tekintet nélkül is) szükséges előre elkészített fotóval érkezni. (Ebben az esetben is ICAO szabvány fotóra van szükség)

Milyen eljárási időkkel számolhatunk?

Ideiglenes útlevél kiállítása azonnal történik a konzulátuson, állandó magánútlevél és személyazonosító igazolvány 3-4 hét, az állampolgárság megállapítása és az egyszerűsített honosítás 8-12 hónap. Születés anyakönyvezése esetén az anyakönyvi kivonat az elkészült útlevéllel együtt kerül postázásra.

Anyakönyvezett személy utólagos anyakönyvi kivonat kiállítása esetén, amennyiben az anyakönyvi esemény az elektronikus anyakönyvi rendszerben már szerepel, akkor a díj megfizetését követő max. 8 napon belül kiállításra kerül a kivonat. Amennyiben nem szerepel az EAK-ban, akkor az otthoni anyakönyvi hivatal rögzítését és befizetést követően kerülhet sor a kiállításra.

Hogyan tudok időpontot foglalni?

                Konzulátusunk kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján fogad Ügyfeleket.

Időpontot csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont nevű időpontfoglalási rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

                                                https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

Mik azok az ügytípusok, amire nem a központi időfoglaló rendszeren keresztül lehet időpontot foglalni?

Vízum/tartózkodási engedély, érdekvédelmi ügyek, ideiglenes magánútlevél, halottszállítási engedély. Ezen ügyek esetében emailen kell a konzulátussal kapcsolatba lépni (consulate.brn@mfa.gov.hu), amire mi konkrét időpontot javaslunk az ügy jellegének mérlegelése után.

Ha sürgősen szükségem lenne időpontra (csak elveszett, ellopott, elhagyott dokumentum esetén), hogyan tudok időpontot foglalni?

Ezen ügyek esetében emailen kell a konzulátussal kapcsolatba lépni (consulate.brn@mfa.gov.hu), amire mi konkrét időpontot javaslunk.

Tudok-e több ügyre azonos időpontra foglalni?

Önálló, külön időpontot kell kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.

Az egymással összefüggő ügyek esetén időpontfoglaláskor az alapügyet kell kiválasztani, az ahhoz kapcsolódó egyéb konzuli cselekmények (pl. anyakönyvezéshez szükséges fordítás- vagy aláírás-hitelesítés, illetve ahhoz kapcsolódó útlevélkérelem) ennek részét képezik. 

Ha van kérdésem, hogyan érem el a konzulátust, inkább telefonáljak, vagy írjak?

                A konzulátust legcélszerűbb emailen elérni, átlagosan 24h belül választ kap a feltett kérdésére.

Hol nyújthatom be kérelmemet új úti okmány igénylésére, hazai anyakönyvezésre?

A konzulátus és Nagykövetség nem egy épületben van. Valamennyi klasszikus konzuli ügy benyújtása (kivéve az aláírás, fordítás és másolat hitelesítés, okirat kiállítás-ezek emailben kérhetők) csak és kizárólag a berni Nagykövetség Konzuli Hivatalában kezdeményezhető. A konzulátus címe: Eigerplatz 5. (11. emelet), CH-3007 Bern

Az elkészült dokumentumot személyesen kell átvennem?

Nem: az elkészült dokumentumokat, útlevelet, személyazonosító igazolványt postán küldjük meg az ügyfelek részére.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a genfi konzulátus?

A genfi konzulátus konzuli érdekvédelmi ügyeket intéz a konzuli kerületében (Genf, Vaud és Valais kantonok); konzuli közjegyzői jellegű feladatokat lát el (aláírás, másolat és fordítás hitelesítése, életbenléti igazolás); ideiglenes magánútlevelet állít ki; családi állapot igazolást és anyakönyvi okiratot állít ki; valamint ügyfélkapu létrehozását, aktiválását végzi.