Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, hogy a Konzuli Osztállyal történő kapcsolatfelvételt megelőzően alaposan tanulmányozzák a külképviselet és a Konzuli Szolgálat honlapját (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/ugyintezes-konzulnal), ugyanis itt a kérdésükre választ adó információt jó eséllyel megtalálják. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkeresésükre csak abban az esetben áll módunkban válaszolni, ha az olyan speciális kérdést érint, amelyre a honlapunkról elérhető részletes tájékoztatók nem térnek ki, feltéve, hogy az adott ügyben a Konzulátus illetékes. 

 


Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatásig minden útlevél vagy személyazonosító igazolvány (E-SZIG) igénylése, vagy bármilyen előbbi okmányok igénylésével együtt járó ügyintézés esetén szíveskedjenek magukkal hozni 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerint készített igazolványfotót is.


 

A hatékony ügyintézés érdekében Konzuli Osztályunkon a konzuli ügyek döntő részében kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján fogadjuk Ügyfeleinket!

Időpontot csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Időpontfoglalási Rendszerén (IFR) keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

https://ifr.mfa.gov.hu/Idopontfoglalas/Pages/Idopontfoglalas.aspx

 

Az internetes felületen a berni konzuli hivatal és az ügytípus kiválasztását követően foglalhatók le a szabad időpontok. Kérjük ügyfeleinket, hogy a konzulátusi ügyintézésre való felkészülés érdekében alaposan tanulmányozzák át a honlapunk „Ügytípusok” rovatában szereplő információkat. Több ügy egyidejű intézése esetén kérjük, hogy minden egyes ügyre vonatkozó tájékoztatót olvassák el (pl. gyermek születésének hazai anyakönyvezése esetén az egyidejűleg elintézhető útlevélkérelem és apai elismerő nyilatkozat megtételének részleteiről is tájékozódnia kell).

Az IFR-rel és az ügyintézéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:

 • Kérjük, hogy az ügyintézésre egyetlen időpontot foglaljanak le! Amennyiben valaki több időpontot is lefoglal, valamennyi időpontot külön figyelmeztetés nélkül töröljük annak érdekében, hogy senki ne vehesse el a lehetőséget más ügyfelektől a felesleges foglalásokkal.
 • A konzulátus ügyintézői a weboldalon a rendszer által felajánlott időponthoz képest nem tudnak korábbi időpontot adni. Az IFR-ben szereplő ügytípusokban időpont foglalására irányuló sem e-mailes, sem telefonos megkereséseket nem áll módunkban teljesíteni.
 • Az időpontfoglaláskor az alapügyet kell kiválasztani, az ahhoz kapcsolódó egyéb konzuli cselekmények (pl. anyakönyvezéshez szükséges fordítás- vagy aláírás-hitelesítés, illetve ahhoz kapcsolódó útlevélkérelem) ennek részét képezik. Önálló, külön időpontot kell ugyanakkor kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.
 • Az időpontot mindig az ügyfél nevére kell foglalni
 • Az ügyintézés során kizárólag a foglalt időpontban történő pontos megjelenés és a kapcsolódó feltételek teljesítése, a hiánytalanul kitöltött adatlapok és a kötelező csatolmányok megléte esetén áll módunkban befogadni a kérelmet. A rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen kezdjék meg az adatlapok kitöltését. Ezért – a többi ügyfél érdekében – sajnos nem tudjuk átvenni azon ügyfelek kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal, esetleg jelentős késéssel érkeznek: ez esetben új időpont foglalására van szükség!
 • Kérjük, hogy ha a lefoglalt időpontban mégsem tudnak megjelenni a konzuli hivatalban, akkor a foglalást a többi ügyfél érdekében – a visszaigazoló e-mailben szereplő linken – szíveskedjenek lemondani!

 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy időpontegyeztetés céljából telefonon vagy e-mailben csak abban az esetben lépjenek kapcsolatba hivatalunkkal, ha az adott ügytípust nem találják meg az IFR-ben (pl. vízum/tartózkodási engedély, érdekvédelmi ügyek, hazatérési vagy továbbutazási célú ideiglenes magánútlevél, fordításhitelesítés, konzuli tanúsítvány, családiállapot-igazolás, anyakönyvi kivonat kiállítása, halottszállítási engedély). Ezen ügyek esetében kérjük, hogy telefonvonalaink (+41 31 371 13 55, +41 31 371 13 56) rendkívüli leterheltsége miatt elsősorban e-mailen (consulate.brn@mfa.gov.hu) vegyék fel a kapcsolatot hivatalunkkal. Az igényelt eljárás, valamint egyéni körülményeik figyelembe vételével, a szükséges személyre szóló tájékoztatást követően igazolunk vissza időpontot.

 

Amennyiben az IFR-rendszer használata során az időpontfoglalást akadályozó technikai problémát észlelnek, kérjük jelezzék azt e-mail formájában hivatalunk felé (consulate.brn@mfa.gov.hu).


 

A külön időpontfoglalás nélkül, ügyfélfogadási időben bármikor intézhető ügyek az alábbiak:

 • életbenléti igazolás (ún. éves „adategyeztetés” nyugdíjfolyósításhoz);
 • a konzulátusra érkezett vagy itt kiállított okmányok, iratok személyes átvétele a hivatalunk által küldött értesítés esetén;


 

A hazai anyakönyvezési ügyek kiemelt figyelmet igénylő és összetett, egymásra épülő eljárásokat magában foglaló jellegéből kiindulva, az időpontfoglalásra történő bejelentkezés és a kiadott időpont közötti várakozási idő miatt nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy hazai anyakönyvezési ügyekben (születés, házasság) lehetőleg már az esemény tervezett időpontját hónapokkal megelőzve foglaljanak időpontot! (A részletes tájékoztatót ld. az „Ügytípusok” fülön!)

 


 

Ügyfélfogadási rend:

 • Személyesen: kedd, szerda, csütörtök 9:00 és 12:00 között
 • Telefonon:

hétfőtől csütörtökig 14:00 – 16:00 között;

pénteken 8:30 – 12:00 között.

 

A Konzuli Osztály zárva tart mind a magyarországi, mind a Bern kantonbeli ünnepnapokon!

Ünnepnapok Magyarországon és Bern kantonban:

 • január 1. (Újév napja)
 • január 2. (Bertold napja)
 • március 15. (Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe)
 • Nagypéntek (változó)
 • Húsvét hétfő (változó)
 • május 1. (A munka ünnepe)
 • Mennybemenetel (változó)
 • Pünkösd hétfő (változó)
 • augusztus 1. (Svájc nemzeti ünnepe)
 • augusztus 20. (A magyar Államalapítás ünnepe)
 • október 23. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe)
 • november 1. (Mindenszentek)
 • december 25. (Karácsony első napja)
 • december 26. (Karácsony második napja)