A Konzuli Osztályon intézhető különböző ügytípusokról az alábbi honlapon találhatók részletes információk:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/ugyintezes-konzulnal


Kiemelt információk a hazai anyakönyvezési eljárásról:

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell (ez az ún. hazai anyakönyvezés), amely eljárás kezdeményezése az érintett, illetve magyar állampolgárságú hozzátartozója kötelessége.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtható:

  •           Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél
  •           külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

 

Magyarország Berni Nagykövetségének Konzuli Osztálya hazai anyakönyvezési ügyekben kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján fogadja Ügyfeleit! Kérjük, hogy időpont-egyeztetés céljából elsősorban e-mailen (consulate.brn@mfa.gov.hu ), másodsorban telefonon (+41 31 371 13 55 vagy +41 31 371 13 56) keressenek bennünket. Az igényelt eljárás sajátosságai, valamint egyéni körülményeik figyelembe vételével, a szükséges személyre szóló tájékoztatás mellett igazolunk vissza időpontot. Kérjük, hogy a konzuli hivatal szoros időbeosztása miatt a visszaigazolt időpontban pontosan jelenjenek meg (3007 Bern, Eigerplatz 5., 11. emelet). Jelentős késés esetén a kérelmet nem áll módunkban befogadni, új időpont egyeztetése válik szükségessé!

 

A hazai anyakönyvezési ügyek kiemelt figyelmet igénylő és összetett, egymásra épülő eljárásokat magában foglaló jellegéből kiindulva, az időpontfoglalásra történő bejelentkezés és a kiadott időpont közötti várakozási idő miatt nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy hazai anyakönyvezési ügyekben (születés, házasság) lehetőleg már az esemény tervezett időpontját hónapokkal megelőzve foglaljanak időpontot!

 

A hazai anyakönyvezési kérelem beadásával egyidejűleg állandó magánútlevél is igényelhető az anyakönyvezendő gyermek számára, illetve házasságkötést/válást követően bekövetkezett névváltozás esetén az érintett fél számára.

A hazai anyakönyvezési eljárás végén – a 2018. január 1-jét követően kezdeményezett ügyekben - az anyakönyvezés és az anyakönyvi kivonat kiállítása a külképviseleten történik.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a hazai anyakönyvezési kérelem beadásával egyidejűleg igényelt útlevelek kiállítására továbbra is Budapesten, a Belügyminisztérium által kerül sor, így az anyakönyvezési eljárás (általános ügyintézési ideje 60 nap) lezárultát követően az útlevél születés esetén kb. 4 hét múlva, házasság/névváltozás esetén (a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok hazai hatóság általi átvezetését követően) 6-7 hét múlva érkezik a külképviseletre.

 

A hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos, svájci sajátosságokra is kitérő részletes tájékoztató letölthető innen (kérjük, hogy időpont-egyeztetés előtt figyelmesen olvassák el a tájékoztatót!):

 
 

 


Anyakönyvi kivonatok és családiállapot-igazolások kiállítása a berni külképviseleten:

 

Svájcban sorra kerülő házasságkötés vagy születés esetén a svájci anyakönyvi hivatal jellemzően Magyarországon kiállított és Apostille hitelesítéssel ellátott, vagy a berni külképviselet által kiállított és a Bundeskanzlei által felülhitelesített anyakönyvi kivonat benyújtását írja elő.

2018 januárja óta előzetes e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján, az ügyfél kérelmére, előre

visszaigazolt időpontban történő személyes megjelenése, valamint a jogszabályi feltételek fennállása esetén a berni konzuli hivatal már anyakönyvezett és az elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) szereplő anyakönyvi eseményről anyakönyvi kivonatot állít ki. Azon anyakönyvi események EAK-ba történő felvétele érdekében, amelyek abban még nem szerepelnek, a külképviselet az illetékes magyarországi anyakönyvvezetőn keresztül intézkedik, amely időt vesz igénybe, ezért is fontos az előzetes közvetlen kapcsolatfelvétel ügyfelünk részéről a konzuli hivatallal. Az így kibocsátott okirat Bundeskanzlei általi felülhitelesítéséről az ügyfél saját maga gondoskodik.

Megjegyezzük, hogy a svájci anyakönyvi hivatal jellemzően a családiállapot-igazolás benyújtását is előírja a nem házas szülők számára. Amennyiben az érintett szülő szerepel a magyar Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásban, akkor ezt az igazolást konzuli tanúsítvány formájában a berni konzuli hivatal is ki tudja állítani. Az okirat felülhitelesítésére a külképviseleten kiállított anyakönyvi kivonatéhoz hasonló módon, a Bundeskanzlei részéről kerül sor.

 
Elérhetőség:
Schweizerische Bundeskanzlei
Legalisationen
Gurtengasse 5
3003 Bern

Tel.: +41 58 462 37 69
Fax: +41 58 462 38 95

 


A Konzuli Osztályon történő ügyintézés, kérelemfelvétel időtartama jelentősen mérséklődhet, amennyiben Ön az adott ügytípushoz előírt adatlapot előre kitölti

Az adatlapok letölthetők az alábbi honlapról:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 


Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a jogszabályi környezet 2018. január 1-jétől hatályos változásával a Magyarország közigazgatási határain kívül született gyermekek után járó anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM) iránti kérelmek – jellemzően a gyermek születésének hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódóan, előzetes időpont-egyeztetést követően, személyesen - Konzuli Osztályunkon is kezdeményezhetők.

Az ezzel kapcsolatos információk, valamint az igényléshez szükséges adatlapok itt találhatók meg:

Köldökzsinór Program - Tájékoztató

Anyasági és FÉTÁM-kérelem

FÉTÁM számlanyitási kérelem