A magyar külképviseletek az alábbi tényekről vagy állapotról állíthatnak ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
  • a külképviselet által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről (fordítás hitelesítése)
  • magyar állampolgár életben létéről (életbenléti igazolás, adategyeztetés).

 

Amennyiben aláírás vagy másolat hitelesítését a berni konzuli hivatalban szeretnék kezdeményezni, akkor ehhez előzetes időpontfoglalásra van szükség („Hitelesítés” ügycsoport).

A kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Időpontfoglalási Rendszerén (IFR) keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

https://ifr.mfa.gov.hu/Idopontfoglalas/Pages/Idopontfoglalas.aspx

 

Amennyiben fordítás berni konzuli hivatal általi hitelesítésére van szükség (erre jelenleg kizárólag magyar, német, angol, francia, olasz nyelvek esetében van lehetőség!), akkor kérjük, szíveskedjenek e-mailben (consulate.brn@mfa.gov.hu) kapcsolatba lépni konzuli hivatalunkkal.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az életbenléti igazolás iránti kérelmek (ún. éves „adategyeztetés” nyugdíjfolyósításhoz) külön időpontfoglalás nélkül, ügyfélfogadási időben bármikor intézhetőek hivatalunkban.

Amennyiben nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretnének hitelesíteni, hanem egy magyar irat svájci felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretnék hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem Apostille-ra van szüksége!

Magyar iratra az Apostille-t az illetékes magyar hatóság (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara), svájci okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes svájci hatóság (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349) állítja ki.

A külképviseletek Apostille kiállítására nem illetékesek, így a berni konzuli hivatal sem! Ezen túlmenően (tekintve, hogy mind Svájc, mind Liechtenstein részese az Apostille Egyezménynek) a berni konzuli hivatal nem illetékes a fogadó országban kibocsátott közokiratok ún. diplomáciai felülhitelesítésében sem!