A magyar külképviseletek az alábbi tényekről vagy állapotról állíthatnak ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítést”):

  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
  • a külképviselet által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről (fordítás hitelesítése)
  • magyar állampolgár életben létéről (életbenléti igazolás, adategyeztetés).

 

A kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy hitelesítési ügyekben csak egy példány azonnali kiállítására van lehetőség. Több dokumentum vagy egy dokumentum több példányának hitelesítésére vonatkozó kérelem esetén a további hitelesített példányokat 24 órán belül – a postadíj felszámolását követően – postára adjuk ügyfeleink részére.

 

Életbenlét igazolása iránti kérelmek beadásához is előzetes időpontfoglalás szükséges. Kérjük, hogy Életbenlét igazolása” ügytípusra foglaljanak időpontot a Konzinfo rendszeren keresztül.

 

Amennyiben nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretnének hitelesíteni, hanem egy magyar irat svájci felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretnék hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem Apostille-ra van szüksége!

Magyar iratra az Apostille-t az illetékes magyar hatóság (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara), svájci okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes svájci hatóság (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349) állítja ki.

 

A külképviseletek Apostille kiállítására nem illetékesek, így a berni konzuli hivatal sem! Ezen túlmenően (tekintve, hogy mind Svájc, mind Liechtenstein részese az Apostille Egyezménynek) a berni konzuli hivatal nem illetékes a fogadó országban kibocsátott közokiratok ún. diplomáciai felülhitelesítésében sem!