Amennyiben külföldi letelepedésük vagy külföldi címük megváltozását a berni konzuli hivatalban szeretnék bejelenteni, akkor azt személyesen tehetik meg, előzetes időpontfoglalást követően („Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel” vagy „Lakcímváltozás bejelentése”)

 

A kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

Amennyiben Svájcban létesítenek lakcímet, vagyis kiköltöznek Svájcba, akkor nem szükséges azonnal bejelenteni Magyarországon, hogy kiköltöztek az országból. Amikor úgy érzik, hogy tartósan külföldön szeretnének letelepedni, a magyar hatóságok felé be kell jelentenie a külföldi letelepedést. Ez azzal jár, hogy megszűnik a lakcímük Magyarországon, és külföldön élő magyar állampolgárként fognak szerepelni a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.

A legegyszerűbb és leggyorsabb, ha Ügyfélkapun keresztül vagy a magyar lakcím szerinti okmányirodában jelentik be a külföldön élőként való nyilvántartásba vételt. Utóbbi esetben azonnal megkapják a kijelentést igazoló okiratot.

A konzulátuson kezdeményezett eljárás előreláthatólag 3 hónapot vesz igénybe, ugyanis haza kell küldeni a kérelmet a magyarországi lakóhelye szerint illetékes okmányirodába, a külföldi letelepedés átvezetéséről szóló igazolás megtörténte után az illetékes okmányiroda nagykövetségünket tájékoztatja a letelepedés átvezetéséről, illetve megküldi az új lakcímkártyát, amelyben szerepel, hogy külföldön élnek.

 

A külföldi letelepedés bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

  • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
  • lakcímkártya;
  • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/b/21/70000/Kulfoldi_letelepedesre_vonatkozo_nyil.pdf

 

A végleges külföldi letelepedés bejelentésével az eddigi lakcímkártya bevonásra kerül, de a bejelentő adatai továbbra is szerepelni fognak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, mint külföldön élő magyar állampolgár, illetve a kérelmező egy új lakcímkártyát kap, amelyben – cím nélkül – szerepel, hogy külföldön él.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a külföldi letelepedés bejelentése kihat a választójog gyakorlásának módjára. Külföldön élő magyar állampolgárként ezt a jogot előzetes regisztrációt követően a pártlistákra leadott levélszavazat útján tudja gyakorolni. További információkat a következő oldalon olvashatnak: https://www.valasztas.hu/

 

Fontos:

Amennyiben személyes adataikban bármilyen változás történik (névváltoztatás, családi állapot változás, külföldi lakóhely megváltozása), azt kérjük, minden esetben szíveskedjenek bejelenteni.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő jelenléte szükséges. (Vonatkozó rendelkezések: „A gyermek huzamos időn át – így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból – önállóan vagy egyik szülőjével – mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön. A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges”. – PTK 4:152. § (5), (6) bekezdése.)

 

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kiskorúak részére:

https://bern.mfa.gov.hu/assets/98/64/32/d65359989914f6e6f4fe68d7e31e50c91698f1e3.pdf