Állandó magánútlevél kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

 


 

Állandó magánútlevelet igényelni Svájcban kizárólag személyesen, a berni magyar külképviselet konzuli hivatalában lehet.

Az útleveleket sürgősségi eljárásban kizárólag Magyarországon lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be az útlevélkérelmüketsürgősségi eljárásban. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről Budapesten a BM Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányfelügyeleti Főosztályon kap felvilágosítást (+36-1-550-1858; kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu)

 


 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Konzinfo-n „Útlevél” céljából foglalt időpontok kizárólag arra az esetre szolgálnak, ha az ügyfél rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes (vagy a kérelem beadását megelőző egy éven belül lejárt) magánútlevéllel, honosított állampolgár esetében három évnél nem régebbi honosítási okirattal, ÉS az igényléssel egyidejűleg nem kerül sor egyéb, pl. hazai anyakönyvezési, névváltoztatás vagy állampolgársági kérelem beadására.

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az eddigi érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor az ügyintézéshez szíveskedjék magával hozni a magyar házassági anyakönyvi kivonatát vagy a válási ítéletét. Amennyiben külföldön történt válását/házasságát/névváltoztatását még nem anyakönyvezték Magyarországonezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy  a Konzinfo-n NE „Útlevél”, hanem „Anyakönyvezés házasság/BÉT és/vagy Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett)” céljából foglaljon időpontot.

Amennyiben a kérelmező nem tudja magyar állampolgárságát igazolni érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és adatai a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban sem szerepelnek, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ez esetben kérjük, hogy  a Konzinfo-n NE „Útlevél”, hanem "Útlevél + állampolgársági vizsgálat + anyakönyvezés (szükség esetén)" céljából foglaljon időpontot. Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzulátus döntése. Itt szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az útlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

 

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

 • magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb, mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb, mint 1 éve lejárt magyar útlevél (ezek közül legalább egy szükséges!);
 • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);
 • kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben;
 • kiskorúak esetében (18 éves korig) mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes.

 

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot, ezért az ő személyes megjelenésük a konzuli hivatalban nem szükséges az igényléshez.

Külföldön született újszülött/kiskorú gyermek esetében csak akkor lehet útlevelet igényelni, ha:

 • a gyermek születésének hazai anyakönyvezése és nyilvántartásba vétele lezárult, tehát a gyermek rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal és lakcímkártyával, illetve érvényes vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevéllel/személyazonosító igazolvánnyal VAGY
 • a gyermek születésének hazai anyakönyvezési kérelme az útlevélkérelemmel egy időben kerül benyújtásra konzuli hivatalunkban (utóbbi esetben a Konzinfo-n NE „Útlevél”, hanem „Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év alatt)” céljából foglaljon időpontot.

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására csak azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár!

 

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

 • a gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell, ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
 • amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a külképviseleten, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt;
 • a gyermekről 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, hivatásos fényképész által készített igazolványfotó leadása is szükséges. Házilag készült, a szabványnak nem megfelelő fényképet nem áll módunkban elfogadni!
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).