Állampolgárság igazolása iránti kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 


 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatásig minden útlevél vagy személyazonosító igazolvány (E-SZIG) igénylése vagy bármilyen előbbi okmányok igénylésével együtt járó ügyintézés esetén szíveskedjenek magukkal hozni 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerint készített igazolványfotót is.


 

Abban az esetben foglaljanak időpontot "Útlevél + állampolgársági vizsgálat + anyakönyvezés (szükség esetén)" ügyben, ha a rendelkezésére álló magyar iratokkal nem tudják igazolni magyar állampolgárságukat, azaz ha NEM rendelkeznek az alábbi iratok valamelyikével:

  • érvényes magyar személyazonosító igazolvány,
  • érvényes magyar útlevél,
  • kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány,
  • honosítási okirat
  • az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél,

és magyar állampolgárságukat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (jó eséllyel ez a helyzet, ha az ügyfél nem rendelkezik magyar lakcímkártyával, illetve sosem rendelkezett magyar személyazonosításra alkalmas okmánnyal) sem igazolja.

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése! Annak lefolytatása minden olyan esetben kötelező, amikor a magyar állampolgárság nem bizonyított!

 

Kérjük, az állampolgársági vizsgálathoz a Konzinfo-n foglalt időpontban az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • nagykorú kérelmező esetében, ha nincs érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványa: születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős válóperi ítélet, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata;
  • lejárt útlevél;
  • szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor elegendő a másolat is. Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat).
  • amennyiben rendelkezik az alábbiakkal (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelemhez nagyon sok információra van szükség, ezért javasoljuk, hogy hozzák magukkal az összes rendelkezésre álló iratot és előre töltsék ki az alábbi kérelemnyomtatványokat:

 

Állampolgárság: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Apkerelem220101.pdf

Születés hazai anyakönyvezése: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Adatlap_szuletes_hazai_anyakonyvezes2022februar.pdf

Házasság hazai anyakönyvezése: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/hazassag_adatlap2020.pdf