A berni konzuli hivatalban ideiglenes magánútlevél igénylésére előzetes telefonos (+41 31 371 13 55 vagy +41 31 371 13 56) vagy e-mailes (consulate.brn@mfa.gov.hu) egyeztetést követően, az általunk visszaigazolt időpontban van lehetőség.

 

 

 


 

1. Egyszeri hazautazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Ha Svájcban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben nem rendelkezik svájci lakóhellyel, az eltulajdonítást szíveskedjék az eltulajdonítás helye szerinti rendőrségen bejelenteni.

Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. 

A hazatérést szolgáló útlevél  igazolt magyar állampolgárság esetén a konzuli díj befizetése után - a kérelem benyújtásának napján kiállításra kerül.

 

2. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor a külképviseleten.

A tartósan Svájcban élő magyar állampolgároknak állandó biometrikus magánútlevelet kell igényelniük. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki. Rendkívül kivételes helyzetnek tekinthető a munkával kapcsolatos utazás szükségessége, illetve a már befizetett külföldi utazás. Ezekben az esetekben a munkáltatói igazolást, illetve az utazás befizetésének bizonylatát kérjük bemutatni a kérelem benyújtásakor.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ideiglenes útlevéllel – legyen az hazatérésre vagy továbbutazásra kiállított - Magyarországról ismét külföldre utazni nem lehet. Az ideiglenes útlevelekkel Magyarországra történt beutazás után a magyar állampolgároknak útlevelet vagy személyi igazolványt kell kérelmezniük, hogy ismét külföldre tudjanak utazni.

Az útleveleket kizárólag Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be az útlevélkérelmüketsürgősségi eljárásban. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről Budapesten a BM Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányfelügyeleti Főosztályon kap felvilágosítást (+36-1-550-1858; kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu)

 


 

Ideiglenes útlevél újszülötteknek és kiskorúaknak

Magyarországra való egyszeri hazatérés céljából használható fel a külképviselet által kiállított ideiglenes magánútlevél. A konzuli hivatal csak abban az esetben bocsát ki egyszeri hazatérés céljából ideiglenes útlevelet újszülötteknek, amennyiben a születés hazai anyakönyvezési kérelmének benyújtására – a szülők által aláírandó nyilatkozat alapján - Magyarországon kerül sor.

Az ideiglenes útlevél a svájci ügyintézéshez is felhasználható, és a gyermek egyszeri hazautazását biztosítja, de nem lehet vele más országokba utazni, és a hazautazáskor le kell adni a magyarországi okmányirodában. Amennyiben a gyermek ugyanis ideiglenes útlevéllel utazik haza Magyarországra, visszautazására már csak állandó magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány magyarországi kiállítása után van lehetőség. Amennyiben a gyermekkel ideiglenes útlevéllel utaznak Magyarországra, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a gyermek magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor (ez 3-4 hónapot is igénybe vehet.) Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

Kiskorúak esetében (18 év alatt) az ideiglenes útlevél kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni. (Az ideiglenes útlevél kiállításához ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint az újszülött magánútleveléhez.)

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy - lehetőség szerint – szíveskedjenek megvárni gyermekük állandó (3 éves érvényességű) útlevelének kézhezvételét, amely útlevéllel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak kifejezetten rendkívüli esetben kérjenek gyermekük részére.