Külföldön történt anyakönyvi esemény (születés, házasság, válás, halál) hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatásig minden útlevél vagy személyazonosító igazolvány (E-SZIG) igénylése vagy bármilyen előbbi okmányok igénylésével együtt járó ügyintézés esetén szíveskedjenek magukkal hozni 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerint készített igazolványfotót is.


 

Kérjük, hogy abban az esetben foglaljanak a Konzinfo-n „Anyakönyvezés házasság/BÉT és/vagy Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett” céljából időpontot, ha a külföldön történt anyakönyvi esemény (házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése / válás) hazai anyakönyvezése még nem történt meg (vagyis nem rendelkezik a külföldön történt eseményről magyar anyakönyvi kivonattal). Külföldön történt haláleset anyakönyvezésére „Anyakönyvezés (haláleset)” ügytípusra foglaljanak időpontot. Gyermek születésének anyakönyvezéséhez az „Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év alatt)” ügytípust válasszák. Születési név megváltoztatására „Névváltoztatás” ügytípusra foglaljanak időpontot.

Az egyablakos ügyintézési rend jegyében igény esetén a hazai anyakönyvezésre foglalt időpontokban biztosítunk lehetőséget az új, illetve megváltozott személyi adatokra szóló útlevélkérelem benyújtására is, ezért ez esetekben NE foglaljanak a Konzinfo-n külön időpontot útlevél kérelemre!

A hazai anyakönyvezési ügyek kiemelt figyelmet igénylő és összetett, egymásra épülő eljárásokat magában foglaló jellegéből kiindulva, az időpontfoglalásra történő bejelentkezés és a kiadott időpont közötti várakozási idő miatt kérjük ügyfeleinket, hogy hazai anyakönyvezési ügyekben (születés, házasság) lehetőleg már a kérelem benyújtásának tervezett időpontját 25-35 nappal megelőzve foglaljanak időpontot!

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell, amely eljárás kezdeményezése az érintett, illetve magyar állampolgárságú hozzátartozója kötelessége.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtható:

 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél,
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

Felhívjuk a kiskorú gyermekük számára a hazai anyakönyvezési kérelem beadásával egyidejűleg állandó magánútlevelet is igénylő Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy a gyermekről 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, profi fotós által készített igazolványfénykép leadása is szükséges, ezért ezt hozzák magukkal. Házilag készült, a szabványnak nem megfelelő fényképeket nem áll módunkban elfogadni!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a hazai anyakönyvezési kérelem beadásával egyidejűleg igényelt útlevelek kiállítására továbbra is Budapesten, a Belügyminisztérium által kerül sor!

 

Szükséges iratok:

 

Az anyakönyvezéshez szükséges eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet) és másolata benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi. Lehetősége van arra, hogy az Önök által bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban. Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni. A svájci (többnyelvű) anyakönyvi kivonatokat a berni konzuli hivatalban történő beadás esetén nem kell hiteles fordítással ellátni. Egyes esetekben az eredeti külföldi (nem svájci!) anyakönyvi kivonatot a kibocsátó állam által ellátott Apostille hitelesítéssel kell benyújtani.

 

A hazai anyakönyvezésre irányuló eljárás kérelemre indul, minden esetben a szükséges kérelemnyomtatványok benyújtásával. Kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az előzetesen foglalt időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt jellemzően nincs idő a helyszínen kitölteni). A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat NE írják alá előzőleg, mert a kitöltött nyomtatványt négy példányban kell beadni (konzuli hivatalunk által történő fénymásolást követően mind a négy példányt a helyszínen kell aláírni).

 

A kérelemnyomtatványok az alábbi honlapon érhetőek el:

 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési ideje 75 nap.

 

A hivatalunknál kezdeményezett hazai anyakönyvezési eljárás végén a berni konzuli hivatal hivatalból állítja ki az anyakönyvi kivonatot.

 

 

Az egyes eljárásokra vonatkozó speciális tudnivalók, feltételek:

 

1.         Születés hazai anyakönyvezése

Mindkét szülő személyes jelenléte szükséges az anyakönyvi eljáráshoz.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése.

Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezni kell a házasság hazai anyakönyvezését is. A gyermek születésének anyakönyvezésére csak a házasság anyakönyvezését követően kerülhet sor!

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemnyomtatvány mellett a gyermek magyar Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásba való nyilvántartásba vételére szolgáló adatlapot is be kell nyújtani (a konzuli hivatalban kitöltendő!). A gyermek kizárólag valamely szülő (magyar állampolgár szülő esetében a magyar lakcímnyilvántartás szerinti) külföldi vagy (a szülő lakcímkártyáján szereplő) magyarországi lakcímére vehető nyilvántartásba.

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Adatlap_szuletes_hazai_anyakonyvezes2022februar.pdf

 

a)         HÁZASSÁGBAN SZÜLETETT GYERMEK ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, profi fotós által készített (nem házilag készült!) igazolványfénykép is szükséges.

 

b)        A HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEK ANYAKÖNYVEZÉSE APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa sajátjaként el kívánja ismerni, a születés hazai anyakönyvezése kezdeményezésével egyidejűleg teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelyhez az anyának hozzá kell járulnia. Ez esetben a születés hazai anyakönyvezésének kezdeményezéséhez mindkét szülő konzuli hivatalban történő személyes megjelenése szükséges.

A kitöltendő, de a konzulátusi ügyintézést megelőzően NEM aláírandó (összesen 4 példány másolására van szükség!) teljes hatályú apai elismerés nyomtatványa az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/1_mell%C3%A9klet_apai_elism_megszuletett_20140613.pdf

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat;
 • eredeti svájci apai elismerő nyilatkozat;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, profi fotós által készített (nem házilag készült!) igazolványfénykép is szükséges.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jogszabályi környezet 2018. január 1-jétől hatályos változásával a Magyarország közigazgatási határain kívül született gyermekek után járó anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM) iránti kérelmek – jellemzően a gyermek születésének hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódóan, előzetes időpont-egyeztetést követően, személyesen - Konzuli Osztályunkon is kezdeményezhetők. Az ezzel kapcsolatos információk, valamint az igényléshez szükséges adatlapok itt találhatók meg:

Köldökzsinór Program - Tájékoztató

Anyasági és FÉTÁM-kérelem

FÉTÁM számlanyitási kérelem

 

2.         Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat;
 • a magyar állampolgárságú házastárs(ak) születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat);

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/hazassag_adatlap2020.pdf

 

3.         Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős, eredeti bontóítélet hiteles magyar fordítással – ez utóbbit előzetes egyeztetés alapján, kapacitásaink függvényében konzuli hivatalunk is el tudja végezni;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik;
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett, valamely EU-tagállam által hozott bontóítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is: Brüsszel II. Egyezmény 39. cikke szerinti I. sz. igazolás (A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/valas_adatlap2020.pdf

 

4.         Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

 https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Bejegyzett_elettarsikapcsadatlap2020.pdf

 

5.         Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • a kérelmező (hozzátartozó) személyazonosságának igazolása.

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/Halaleset_adatlap2020.pdf

 

6. Névváltoztatás

a) Születési név megváltoztatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztálya Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködői szerepet tölt be ezen ügyekben. Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából);
 • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt név más személyiségi jogát nem sérti;
 • a névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata.

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/kerelem_szulcsaladi_utonev_megvalt2015.pdf

 

b) Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat;
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából).

 

A konzulátusi ügyintézést megelőzően kitöltendő kérelemnyomtatvány az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/2020hazassaginevviselesiformamodositasa.pdf