Magyar anyakönyvi kivonat 

Magyarországon korábban már anyakönyvezett anyakönyvi eseményekről a berni magyar konzulátus kérelemre anyakönyvi kivonatot állít ki.

Anyakönyvi kivonatok fajtái:

•             születési

•             házassági

•             bejegyzett élettársi kapcsolat

•             halotti

 

Az anyakönyvi kivonat három nyelvű (magyar, francia, angol).

Az előzetes egyeztetés miatt kérjük, hogy e-mailben (consulate.brn@mfa.gov.hu) lépjen kapcsolatba konzuli hivatalunkkal.
 

Családiállapot- igazolás

A berni konzuli hivatal a családiállapot-igazolást konzuli tanúsítvány formájában állítja ki, amennyiben a magyar állampolgárságú kérelmező szerepel a magyar Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásban.
Az előzetes egyeztetés miatt kérjük, hogy e-mailben (consulate.brn@mfa.gov.hu) lépjen kapcsolatba konzuli hivatalunkkal.

 

Magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány 

Az előzetes egyeztetés miatt kérjük, hogy e-mailben (consulate.brn@mfa.gov.hu) lépjen kapcsolatba konzuli hivatalunkkal.

 

Hitelesítés

A konzulátus által kiállított okiratok hitelesítését a Bundeskanzlei végzi. A felülhitelesítéséről az ügyfél saját maga gondoskodik.

 

A Bundeskanzlei elérhetősége:

Schweizerische Bundeskanzlei
Legalisationen
Gurtengasse 5
3003 Bern

Tel.: +41 58 462 37 69
Fax: +41 58 462 38 95

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/service/legalisationen.html