Magyar anyakönyvi kivonat 

Magyarországon korábban már anyakönyvezett anyakönyvi eseményekről a berni magyar konzulátus kérelmére anyakönyvi kivonatot állít ki. Kérjük, hogy Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén) + Családi állapot igazolás (igény esetén)” ügytípusra foglaljon időpontot.

 

Anyakönyvi kivonatok fajtái:

•             születési

•             házassági

•             bejegyzett élettársi kapcsolat

•             halotti

 

Az anyakönyvi kivonat kizárólag személyesen igényelhető a konzuli hivatalunknál előzetes időpontfoglalást követően.

Anyakönyvi kivonat igénylésre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

 https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja. 

 

Szükséges dokumentumok:

  • Személyazonosításra alkalmas fényképes okmány
  • Amennyiben meghatalmazott, úgy közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott)                      eredeti meghatalmazás

Meghatalmazás

  • Korábban kiállított magyar anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésére áll)

 

Az eljárás során az alábbi adatok megadása kötelező:

  • születési anyakönyvi kivonat esetében a születési név/idő/hely (Budapest esetén pontos kerület!), anya neve;
  • házassági és bét anyakönyvi kivonat esetében házasságkötés pontos időpontja és helye (Budapest esetén pontos kerület!), házastársak neve;
  • halotti anyakönyvi kivonat esetében halálesete időpontja és helye (Budapest esetén pontos kerület!), elhalt személyi adatai (születési név/idő/hely)

 

Az anyakönyvi kivonat három nyelvű (magyar, francia, angol).

 

Családiállapot- igazolás

A berni konzuli hivatal a családiállapot-igazolást konzuli tanúsítvány formájában állítja ki, amennyiben a magyar állampolgárságú kérelmező szerepel a magyar Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásban.
Az előzetes egyeztetés miatt kérjük, hogy e-mailben (consulate.brn@mfa.gov.hu) lépjen kapcsolatba konzuli hivatalunkkal.

Amennyiben a családiállapot-igazolás mellett anyakönyvi kivonatra is szüksége van, úgy kérjük, hogy „Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén) + Családi állapot igazolás (igény esetén)” foglaljon időpontot. Ebben az esetben a dokumentumok igénylése személyesen történik, előzetes e-mailes egyeztetésre nincs szükség.

 

Magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

A magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány személyesen igényelhető a konzuli hivatalunknál előzetes időpontfoglalást követően.

Erkölcsi bizonyítvány igénylésre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

A kérelem az alábbi formanyomtatványon nyújtható be a külképviseleten:

Adatlap

Kitöltési útmutató

 

 

Hitelesítés

A konzulátus által kiállított okiratok hitelesítését a Bundeskanzlei végzi. A felülhitelesítéséről az ügyfél saját maga gondoskodik.

A Bundeskanzlei elérhetősége:
Schweizerische Bundeskanzlei
Legalisationen
Gurtengasse 5
3003 Bern

Tel.: +41 58 462 37 69
Fax: +41 58 462 38 95

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/service/legalisationen.html