Személyazonosító igazolvány iránti kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 


 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatásig minden útlevél vagy személyazonosító igazolvány (E-SZIG) igénylése vagy bármilyen előbbi okmányok igénylésével együtt járó ügyintézés esetén szíveskedjenek magukkal hozni 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerint készített igazolványfotót is.


 

A kérelem befogadásának feltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező a kérelemben szereplő adataival aktív állományban szerepeljen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (jó eséllyel ez a helyzet, ha az ügyfél rendelkezik érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal és/vagy lakcímkártyával). Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

Nincs lehetőség új névre szóló személyazonosító igazolvány iránti kérelem elfogadására, ha arra a névváltozást megalapozó anyakönyvi kérelem (házasságkötés, válás), névváltoztatás, esetleg házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem egyidejű benyújtására kerül sor, illetve az adatváltozás még nem került átvezetésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. Utóbbi esetekben kérjük, hogy az „Anyakönyvezés házasság/BÉT és/vagy Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett)” ügyben foglaljon időpontot!

 

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély
  • érvényes külföldi okmány (személyi igazolvány, útlveél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik);
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata);
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata);
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik);
 • amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat.

 

Kérésre az Eszig tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre.

 


 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az e-SZIG kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek személyazonosító igazolványa nem tartalmaz ujjlenyomatot, ezért az ő személyes megjelenésük a konzuli hivatalban nem szükséges az igényléshez. Felhívjuk a 12 éven aluli gyermekük számára személyazonosító igazolványt igénylő Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, a gyermekről hivatásos fényképész által készített igazolványfotó leadása is szükséges, ezért ezt hozzák magukkal. Házilag készült, a szabványnak nem megfelelő fényképet nem áll módunkban elfogadni!