Személyazonosító igazolvány iránti kérelemre időpontot kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi online Konzinfo Időpont rendszerén keresztül van lehetőség foglalni, amelynek elérhetősége:

 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu


 

A kérelem befogadásának feltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező a kérelemben szereplő adataival aktív állományban szerepeljen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (jó eséllyel ez a helyzet, ha az ügyfél rendelkezik érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal és/vagy lakcímkártyával). Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

Nincs lehetőség új névre szóló személyazonosító igazolvány iránti kérelem elfogadására, ha arra a névváltozást megalapozó anyakönyvi kérelem (házasságkötés, válás), névváltoztatás, esetleg házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem egyidejű benyújtására kerül sor, illetve az adatváltozás még nem került átvezetésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. Utóbbi esetekben kérjük, hogy az „Anyakönyvezés házasság/BÉT és/vagy Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett)” ügyben foglaljon időpontot!

 

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély
  • érvényes külföldi okmány (személyi igazolvány, útlveél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik);
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata);
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata);
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik);
 • amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat.

 

Kérésre az e-SZIG tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre.

 


FONTOS : Gyermek részére történő személyi igazolvány igénylése esetén felhívnánk a figyelmet arra, hogy a személyi igazolvány érvényességi ideje: 

- ha a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 év, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,

-ha a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 év.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az e-SZIG kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

 

2021. augusztus 2-tól hatályos:

6 éven aluli magyar állampolgár gyermek személyazonosító igazolványa nem tartalmaz ujjlenyomatot, ezért az ő személyes megjelenésük a konzuli hivatalban nem szükséges az igényléshez. Felhívjuk a 6 éven aluli gyermekük számára személyazonosító igazolványt igénylő Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy 1 db színes, 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány szerinti, a gyermekről hivatásos fényképész által készített igazolványfotó leadása is szükséges, ezért ezt hozzák magukkal. Házilag készült, a szabványnak nem megfelelő fényképet nem áll módunkban elfogadni!

 


 

A kérelem megtagadása:

Meg kell tagadni a személyazonosító igazolvány kiállítását, ha a kérelmező személyazonosító igazolványra, vagy a személyazonosító igazolvány cseréjére nem jogosult.

Az új típusú okmány (e-SZIG) cseréjét kizárólag az alábbiak szerint kérheti az ügyfél, egyéb esetekben nem jogosult cserére:

 • adatváltozás esetén,
 • gyártási hiba esetén,
 • ha a tároló elem (chip) hibásan tartalmazza az adatokat,
 • érvényességi idő lejártát megelőző 60 napon belül,
 • ha a chip nem működik.